Allmänt:
Stertman Motorsport AB reserverar sig för eventuella tryckfel och att varor förändrats eller utgått p.g.a. omständigheter som Stertman Motorsport AB ej kunnat påverka.


Priser:
Samtliga priser är cirkapriser vilket innebär att vi reserverar oss för valutakurser, felaktigheter och förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och priser utan föregående avisering. Samtliga priser inkluderar 25% moms. Frakt och/eller postförskottsavgift tillkommer.
Alla delar på hemsidan är prissatta utan installation, endast mjukvara/mappning är installation inkluderad i priset.

Betalning sker på något av följande sätt:
Kort betalning, Swish, Kort, Paypal, avbetalning & Faktura via Qvickly/Billmate.
Vi erbjuder även att dela upp betalningen med Qvickly/ Billmate.
Vi tar EJ kontanter, vi på Stertman Motorsport AB har totalt kontantfrihantering. 


Regler och service från Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396):

Information om personuppgifter och kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Qvickly Hyllie Boulevard 34 215 32 Malmö, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av Qvickly produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till Qvickly att du inte samtycker till detta på den adress som Qvickly anvisar.

Information om överlåtelse
”Fordran kommer att överlåtas till Qvickly Hyllie Boulevard 34 215 32 Malmö. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Qvickly på det konto som Qvickly anvisar”.

Betalningsvillkor
Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 45:-. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Leverans:
Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Varan skickas normalt inom ett par dagar efter beställning inkommit eller bekräftats.
Undantag gäller för specialprodukter. Restnoterade varor levereras så snart de finns tillgängliga i lager.
De levererade varorna förblir säljarens egendom tills varorna är till fullo betalda.
För att ta reda på om delen Du vill beställa finns i lager eller leverans tiden, rekommenderar vi Dig att kontakta oss på Stertman Motorsport AB per E-post eller telefon.

Normal leverans tid av komponenter finns att läsa under tillverkarnas egna logotyper på vår hemsida.

Retur:
Innan retur sker skall köparen kontakta Stertman Motorsport AB för godkännande.
Inga allmänna återköp gäller. Använd vara eller varor som specialbeställts och som ej lagerförs av Stertman Motorsport AB återköps ej och omfattas inte heller av ångerrätt. Eventuella returfrakter och montering/-demonteringskostnader skall bekostas av köparen. För ej utlösta varor debiteras kunden hanteringskostnad med 50% (1/2-del av priset) av delens pris samt kostnader för frakten.

Ångerrätt:
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara säljaren har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i oförändrat skick.
Detta innebär att produkten skall kunna säljas i samma skick till nästkommande kund. Eventuell plombering ska vara intakt. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med säljaren innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:
• Meddela säljaren inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
• Returnera varan med original kartong och det avsedda inneremballaget snarast efter att du meddelat säljaren om att avtalet frånträds och följ säljarens övriga villkor gällande retur.
• Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av Stertman Motorsport AB.
• Varan ska vara komplett och hel i original förpackning med tillhörande embalage. 

Säljaren förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett, alternativt om produkten har konstaterats defekt. Stertman Motorsport AB löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Om varan är specialbeställd till dig eller anpassad efter dina önskemål utfaller en returavgift baserad på varans typ.

Ångerrätt gäller ej:
• Plomberad vara som har brutits
• Specialbeställd/anpassad vara efter kunds önskemål
• Vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas
• Vara som plockats isär eller där yttre åverkan gjorts
• Vara som har monterats
• Bränsle- & elektriska vara
• Optimeringar efter 30 dagar

Ej avbokade verkstads tider:
Debiteras med 1730:- ink moms per uteblivet arbete (avser en arbetstimma i vår verkstad).
Eventuell kostnad för retur av varor kan tillkomma, se regler runt retur under "Retur" ovan.
Avbokning kostnadsfritt sker senast 48 timmar innan bokad tid.

Lånebil:
Stertman Motorsport AB har lånebil som går att boka vid bokning av arbete hos Stertman Motorsport AB.
Kostnad 395:-/per dag (Skoda Fabia 1,2TSi Montecarlo med manuell växellåda), bilen återlämnas med full tank (lämnas oxå ut med full tank). 
Eventuella parkeringsböter och trängselskatter debiteras kund.
Vid skada utgår självrisk 7500:- (ink moms) och administrationsavgift på 3500:- (ink moms).
Vid glasskada är självrisken 2000:- (ink moms)

Garanti:
Garantier gäller enligt svensk lag.
Garanti gäller ej på produkter som använts i träning/tävling om inte felet kan påvisas vara produktfel.
Garanti gäller inte när en produkt är installerad på ett felaktigt sätt.
Garanti är begränsad till vår ursprungsköpare, alltså inte framtida ägare eller brukare. 
Garanti på delar, mjukvara och andra produkter är inte möjliga att förflytta mellan olika ägare utan gäller enbart vår ursprungskund.
Garanti täcker inga andra delar än den del Stertman Motorsport AB sålt eller installerat. 


Produktansvar:
Stertman Motorsport AB ansvarar ej för skada som levererade varor orsakat på person, annan egendom eller indirekt såsom produktionsbortfall mm.
Stertman Motorsport AB svarar för fel som föreligger på produkten redan vid leveransen eller som uppkommer på produkten under garantitiden.
Stertman Motorsport AB lämnar ett års garanti på programmering och montering som utförts av Stertman Motorsport AB.

• En kopia eller annat inköpsbevis krävs.
• Ansvaret för Stertman Motorsport AB begränsas till reparation eller utbyte av produkten efter eget godtycke.
• Om en produkt repareras eller byts ut förlängs ej garantin.

Stertman Motorsport AB ansvarar inte för fel om Stertman Motorsport AB kan göra sannolikt att felet beror på:
• Att köparen monterat produkten på felaktigt sätt.
• Att produkten byggts om eller ändrats.
• Att produkten inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen.
• Att produkten utsatts för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.

Stertman Motorsport AB har rätt att kontrollera produkten innan utbyte sker. Defekta produkter utbytes mot motsvarande, köpeskillingen återbetalas normalt inte. Eventuella returfrakter skall bekostas av köparen.

Gällande prestanda och effekt runt Stertman Motorsport AB mjukvaror/optimering så ansvarar Stertman Motorsport AB att leverera så nära lovade effekt uttag om möjligt.


Reklamation:
Om köparen vill påtala fel skall Stertman Motorsport AB underrättas om detta inom skälig tid, max 14 dagar efter det att felet upptäckts. Stertman Motorsport AB bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på produkten. Avhjälpande skall ske inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmandet av vad som är skälig tid skall hänsyn bland annat tas till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheter att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till Stertman Motorsport AB förfogande.

Konsument har under de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada. Stertman Motorsport AB friskriver sig från ansvar för det fall att Stertman Motorsport AB bruks-, monterings- och justeringsanvisningar inte har följts.

Om köparen är näringsidkare eller om köparen inte har köpt produkten huvudsakligen för eget bruk gäller följande:
• Stertman Motorsport AB svarar endast för utbyte eller reparation av produkten.
• Stertman Motorsport AB svarar inte för rese- och transportkostnader i samband med att fel uppstått på produkten.
• Stertman Motorsport AB friskriver sig från allt ansvar om inte Stertman Motorsport AB bruks-, monterings- och justeringsanvisningar följts.
• Stertman Motorsport AB svarar inte under något förhållande för indirekt förlust, såsom utebliven vinst eller liknande.
• Stertman Motorsport AB svarar inte för skador orsakade på annat än den av Stertman Motorsport AB försålda produkten.

Svensk Bilprovning/svensk lag:
Flera av Stertman Motorsport AB produkter är framtagna och avsedda för sport- och tävlingsbruk, vilket i vissa fall kan innebära att bilen, efter montering av Stertman Motorsport AB produkter, inte längre lagligen kan framföras på allmän väg. Det åligger köparen att kontrollera sitt fordons laglighet samt att vidta och bekosta nödvändiga åtgärder.

Viktor information vid kontakt med oss: 
Vi ber Er att alltid bifoga ett Registreringsnummer vid kontakt med oss, detta för att underlätta för oss. 
Det gör att vi lättare kan svara på frågor om just Din bil och göra eventuella offerter eller tekniska svar. 

Vid frågor om vi arbetat på ett Fordon.
Viktigt att notera att vi aldrig delar med oss av information om ett fordon vi arbetat med till någon annan än vår ursprungs kund.
Så gäller frågor hur vida vi optimerat eller bytt delar på ett fordon så kommer vi hänvisa tillbaka till någon av de tidigare ägarna, som vi på grund av PUL och GDPR inte får namnge och Ni får söka rätt på själva via TransportstyrelsenPersonuppgifter
GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda individen på näten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För Stertman Motorsport AB är det viktigt att våra kunder, leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna. 
Kundens uppgifter lagras i var enskild order som görs.
Dom uppgifter som lagras är namn, adress, postnummer, ort, mobilnummer, e-postadress, IP-adress, eventuell företagstillhörighet och eventuellt intresse i vårt erbjudande.
Vi kan när som helst ta bort uppgifterna på kunds begäran, både som kundkonto på vår webbsida och i vårt bokföringsprogram.
Allt som behövs är att kunden skickar ett E-post meddelande till info@stertman.se och begär detta.
Efter att det är gjort så kan ingen historik hämtas om kundens tidigare ordrar och vi har ingen data kvar om kunden.
Vi raderar även kundkonton som inte aktiverats på mer än 5år. 
Kundens uppgifter lämnas endast över till speditör för att möjliggöra leverans till kunden.
Stertman Motorsport AB säljer aldrig kundens uppgifter till annonsföretag eller liknande.
Kunder till oss på Stertman Motorsport AB kan vara säkra på att Era kunduppgifter kommer ut till tredjepart.
Vi delar inte heller med oss av vad kunden köpt av oss till någon annan än våran kund. 
När kunden lägger en beställning kan kunden välja om han vill läggas till sin E-postadress i vårt nyhetsbrev.
 Kunden kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att skicka oss ett E-post meddelande till info@stertman.se och begära detta.

Läs även inför verkstads besök: HÄR!